Filter op jaar

Nieuwe module voor Multi-verhuur

Normaal gesproken kun je op een verhuurorder maar één configuratie met toebehoren plannen. Als een klant meerdere configuraties en bijbehorende artikelen afneemt, wordt dit dus verdeeld over...

Lees meer

Standaard rapportages toegevoegd

AllSolutions levert kant-en-klare (grafische) standaardrapportages mee met het systeem. Deze standaardrapportages kun je op dashboards (pagina’s met snapshots) opnemen. Daarnaast kun je deze...

Lees meer

Twitter-icoon omgezet naar ‘X’

Onderaan publieke Pagina’s (MPAGIN) kun je sociale media buttons opnemen waarmee je de pagina snel een gemakkelijk kunt delen op Facebook, Twitter of LinkedIn. In deze versie is de button voor...

Lees meer

Logging REST API uitgebreid

In deze versie zijn de loggingsopties voor de REST API verder uitgebreid. In de functie Interfaces (MINTFA) is hiervoor het onderdeel Logging toegevoegd. Hier kun je via het veld Logging deze...

Lees meer

Veld ‘voorvoegsel’ vergroot

In achternamen van personen (MRLPRS/MRLCNT) kunnen tussenvoegsels voorkomen. Om registratie van langere combinaties van namen met tussenvoegsels mogelijk te maken zijn de velden Voorvoegsel eerste...

Lees meer

Flexibeler inrichten alerts

Bij een groot aantal alerts is het mogelijk om een vrije conditie in te stellen. Vanaf deze versie kun je in de conditie ook gebruik maken van systeemvariabelen, zoals bijvoorbeeld rol-velden. Zo...

Lees meer

Aanpassing BIC-code centraal doorvoeren

In specifieke gevallen kan de BIC-code van een bank veranderen. Deze wijziging voer je door in de functie Landen (MLNDST) via de shortcut Bankinstellingen. In deze browser is een actie BIC wijzigen...

Lees meer

Flexibeler verzending inhuurbevestiging

In de functie Orders (MORDER) kun je met de gelijknamige actie een Inhuurbevestiging afdrukken. In deze versie is hier het veld E-mailadres waar inkoopopdracht naartoe wordt gestuurd toegevoegd. Dit...

Lees meer

Inzicht in opbouw verhuurprijs

Bij verhuurorders (MORDER) is een infoveld Herkomst verhuurprijs toegevoegd. Zo kun je nu ook gelijk bij de order inzien op basis waarvan de verhuurprijs van het artikel is bepaald.

Lees meer

Shortcut ‘Werkzaamheden’ toegevoegd

Bij de Artikelen (MARTIK) is de shortcut Werkzaamheden toegevoegd. Hier kun je bij de artikelen die tot een configuratie leiden, voortaan al vastleggen welke werkzaamheden mee moeten verhuizen naar...

Lees meer

Shortcut ‘Werkzaamheden’ toegevoegd

Bij de Configuraties (MCONFI) is de shortcut Werkzaamheden toegevoegd. Hier kun je de onderhoudswerkzaamheden vastleggen die voor deze configuratie van toepassing zijn. Zie voor meer informatie de...

Lees meer
Inzicht in herkomst weergaven

Inzicht in herkomst weergaven

Wanneer je voor het eerst een nieuwe weergaveset toevoegt aan je omgeving, wordt hiervoor een kopie gemaakt van de standaard weergaveset. Via de shortcut Weergaven bij de Weergavesets (MWEERG) wordt...

Lees meer

Ondersteuning van Google Analytics 4

Wanneer je een website of webshop met AllSolutions draait, kun je het verkeer op dit publieke gedeelte monitoren met Google Analytics. Hiervoor registreer je jouw Google Analytics ID in de functie...

Lees meer

Referentie prikbordbericht uitgebreid

Bij elk prikbordbericht kun je zien bij welk record het bericht is geplaatst. Is er aan dit record ook een relatie, crediteur of debiteur gekoppeld? Dan wordt de zoeknaam van die relatie, crediteur...

Lees meer

Melding voor verversen strokenplanning

Wanneer wijzigingen in orders zijn doorgevoerd is het handig dat dit wordt gesignaleerd. Daarom ontvang je vanaf deze versie in de Strokenplanning Configuraties (MSTRPL) en in de Strokenplanning...

Lees meer

Nieuwe functie ‘Machinestatussen’

In deze versie is de nieuwe functie Machinestatussen (MMASTA) toegevoegd. Hier kun je de statussen van je machines (configuratie/artikel) terugvinden. Wanneer je de instelling Kostprijsverhogende...

Lees meer

Inzicht in verloop financiële mutaties

In diverse financiële functies is een shortcut Verloop toegevoegd. Via deze shortcut kun je voortaan het statusverloop van je boekingen terugzien, wat een uitgebreider audittrail mogelijk maakt. Het...

Lees meer

Easy Update uitgebreid

Voor het aanpassen van je database is Easy Update beschikbaar. Met deze service kun je via je consultant snel en gemakkelijk gegevens laten importeren, activeren, omzetten of corrigeren. Voor een...

Lees meer
Fake-functionaliteit verbeterd

Fake-functionaliteit verbeterd

De applicatiebeheerders van het systeem (zoals ingesteld in de Parameters AllSolutions - MZZPAR) en gebruiker AllSolutions (‘allsol’) kunnen met een bepaald fake-commando inloggen onder een ander...

Lees meer

Performance logging uitgebreid

In deze versie is de functie Bijwerken Logging Databasegebruik per Actie (VPERFO) toegevoegd voor het doen van performance onderzoek in de omgevingen. In combinatie met de Gedetailleerde logging van...

Lees meer

Extra systeemvariabelen toegevoegd

Op alle plekken in het systeem waar je systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en vrije velden), kun je vanaf deze versie extra systeemvariabelen inzetten:...

Lees meer

Sessie time-out verbeterd

Om beveiligingsredenen maakt AllSolutions gebruik van een sessie time-out. Dit betekent dat wanneer een gebruiker een aantal minuten geen actie uitvoert in het systeem, de sessie automatisch wordt...

Lees meer

Afwijkende btw-code opgeven in order

Bij het factureren van orders wordt voor het bepalen van de bijbehorende btw gekeken naar de btw-code die bij de artikelen is vastgelegd. Wanneer er echter sprake is van levering aan een debiteur in...

Lees meer

Overwerk op feestdagen instellen

In de Parameters Verkoop (MVKPAR) is in het onderdeel Bemand verhuur het veld Rekening houden met feestdagen bij overwerk toegevoegd. Hiermee kun je aangeven of je op feestdagen de overwerktoeslagen...

Lees meer

Verbeteringen in de functie ‘Sites’

In de functie Sites (MSITES) is een nieuwe weergave op Sitenummer toegevoegd. Daarnaast is het nu mogelijk om – bij het bewerken van een debiteurafhankelijke site - de naam en de adresgegevens van...

Lees meer

Uitbreiding opties ‘Jaarverslagen’

De mogelijkheid is toegevoegd tot het naar keuze meenemen van de dagmutaties in de Jaarverslagen (MJRVER). Via de shortcut Rapportages geef je de gewenste selecties op. In dit formulier is het veld...

Lees meer

Uitbreiding ‘Grootboekrapportage’

In de functie Grootboekrapportage (IGBRAP) zijn de filteropties uitgebreid: Met het nieuwe filter Inclusief dagmutaties kun je voortaan zelf kiezen of je de dagmutaties in de rapportage wilt...

Lees meer

Nmbrs®-koppeling geüpgraded

In deze versie is de koppeling met het HR- en salarissysteem Nmbrs® geüpgraded naar versie 3. Daarbij is in de functie Ontslagredenen (MONTSL) het veld Numbers-id toegevoegd om deze te koppelen aan...

Lees meer

Easy Update uitgebreid

Vanaf versie 22.0.04 (voorjaar 2022) is voor het aanpassen van je database Easy Update beschikbaar. Met deze service kun je via je consultant snel en gemakkelijk gegevens laten importeren,...

Lees meer

Sociale groepen deactiveren (prikbord)

Voor de communicatie via het prikbord kun je gebruikers indelen in adresgroepen, waarmee je gemakkelijk een bericht aan meerdere personen tegelijk kunt sturen. Of een groep gebruikers in één keer...

Lees meer

Snelle invoer projectissues

Bij het invoeren van een nieuw projectissue (MISSUE) kun je nu direct een of meerdere bestanden uploaden. Zo kun je het issue met de bijbehorende documenten sneller invoeren.

Lees meer
Alerts op basis van vervanger

Alerts op basis van vervanger

Om de vervangers binnen je organisatie op de fiattering te attenderen kun je ook alerts inrichten. Bij een aantal alerts is hiervoor een extra instellingsoptie toegevoegd o.b.v. vervangende...

Lees meer

Alerts (tijdelijk) deactiveren

Met alerts kun je een medewerker erop attenderen dat er een actie van hem wordt verwacht. Alerts kun je instellen bij de Medewerkersprofielen (MMDPRF) of bij de Medewerkers (MPERSO). In sommige...

Lees meer

Nieuwe functie ‘Vertalingen’

Er is een nieuwe functie voor Vertalingen (MVERTL) toegevoegd. In deze functie vind je alle vertalingen van de verschillende labels en messageteksten in het systeem. Via het filter kun je filteren...

Lees meer

Nieuw! Kringen in featurepagina opnemen

Vanaf deze versie is het mogelijk om op een featurepagina (MPAGIN) een link naar een Kring (MKRING) op te nemen. Dit kan niet alleen als link achter een (rotator-)afbeelding, maar ook als link in de...

Lees meer

Uploaden .XLSM bestanden geblokkeerd

In een groot aantal functies bestanden kun je bestanden uploaden om je dossier compleet te maken. Bij het uploaden wordt altijd gecontroleerd of het bestandstype is toegestaan. In verband met de...

Lees meer

Classic-skins verwijderd

In deze versie is de functie Skins (MSKINS) verder opgeschoond. De instellingen voor de Classic-skins worden tijdens de upgrade verwijderd, omdat deze niet meer van toepassing zijn.

Lees meer
Nieuw! Werken in shifts (bemand verhuur)

Nieuw! Werken in shifts (bemand verhuur)

Bemand verhuur medewerkers werken vaak in ‘shifts’. Daarom is het vanaf deze versie mogelijk om in AllSolutions ook met shifts te werken. Op deze manier kunnen deze medewerkers snel en gemakkelijk...

Lees meer

Koppeling met ADP verwijderd

In deze versie is de standaardkoppeling met ADP uit de software verwijderd. Deze was verouderd en werd niet (meer) gebruikt. Hiervoor zijn diverse functies/programma’s aangepast en/of verwijderd.

Lees meer

Beheer rapportagehistorie verbeterd

In de functie Snapshots (MSNAPS) is de shortcut Historie gewijzigd in Gegenereerde rapportages. Voortaan kun je via deze shortcut alle gegenereerde rapportages zien, inclusief de rapportages die op...

Lees meer

Nieuw! Alerts flexibeler inrichten

Bij een groot aantal alerts is het vanaf deze versie mogelijk om een vrije conditie in te stellen. Zo kun je nog gerichter inregelen welke records je in de alert wilt laten intellen. In de...

Lees meer

Optimalisatie schonen eventlogs

In de functie Eventlogs (IEVENT) kun je diverse logbestanden met technische informatie raadplegen, die op de server worden bijgehouden. In het formulier/overzicht kun je het laatste gedeelte van elk...

Lees meer

Verbetering importeren mailboxen

In AllSolutions kun je e-mails en/of inkoopfacturen laten importeren vanuit een bepaalde mailbox. Welke mailboxen je wilt laten uitlezen, geef je op in de functies Importlocaties E-mail Integratie...

Lees meer

Verbetering genereren pdf-bestanden

In deze versie is de manier waarop pdf-bestanden worden gegenereerd, technisch aangepast. Hiervoor is in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) in het onderdeel Documentenarchief het veld Gewenste...

Lees meer

Update framework

AllSolutions hecht veel waarde aan een veilige en betrouwbare verwerking van de informatie van onze klanten. Dit betekent dat we regelmatig de gebruikte techniek evalueren. Daarom is in deze versie...

Lees meer

Nieuwe service: Easy Update!

Het is altijd een uitdaging om je database op orde te houden. Niet alleen het bijhouden van je relatie- en debiteurgegevens, maar ook het up-to-date houden van andere informatie in de software. Denk...

Lees meer

Intrastat: Wijzigingen ICL

Met ingang van januari 2022 heeft het CBS aanpassingen doorgevoerd in de opgave over de internationale handel in goederen voor intracommunautaire leveringen (ICL) en intracommunautaire verwerkingen...

Lees meer

Nieuw! Digitaal aftekenen manuren

In deze versie is de optie toegevoegd om gemaakte manuren digitaal af te tekenen. Zodra er op een bemand verhuurorder (MORDER) manuren zijn ingevoerd met Status app afhandeling 'Af te tekenen',...

Lees meer

Logging alerts uitgebreid

Het is handig om (beter) te kunnen achterhalen welke query bij alerts wordt uitgevoerd. Daarom is in de functie Performance Logging per actie (IPERFO) de logging van de alerts uitgebreid. Hierbij is...

Lees meer

Logging van aantallen verzonden e-mails

Voor het mailen vanuit de klantomgevingen wordt gebruik gemaakt van Beveiligde E-mail Service (BES). Dit betekent dat e-mails beveiligd worden verstuurd mét gebruik van DMARC en DKIM. Hierbij wordt...

Lees meer

Format SMS-token gewijzigd

Het is mogelijk het inloggen in je omgeving extra te beveiligen met een SMS-token. Bij het inloggen geeft de gebruiker dan zowel het wachtwoord als een SMS-token op. In deze versie is het format van...

Lees meer

Nieuw! Manurenstaat genereren/mailen

In de bouw is het gebruikelijk om de klant een overzicht te verstrekken waarop de bestede uren van een bepaalde opdracht staan vermeld, gespecificeerd per dag en per medewerker. Daarom is de nieuwe...

Lees meer

Let op! Nummering van sites aangepast!

In verband met het mogelijk maken van debiteur onafhankelijke sites wordt de nummering van Sites (MSITES) voortaan niet meer gedaan op basis van de bijbehorende debiteur. Sites worden vanaf deze...

Lees meer

Logging REST API uitgebreid

Om specifieke acties van de REST API uitgebreider te kunnen loggen zijn in de functies Verlofaanvragen (MVRLAV), Aanmaken Declaratie (MDCFRM) en de urenregels bij de Weekstaten (MURREG) de velden...

Lees meer

Hyperlinks toegevoegd voor campagnes

In deze versie is de hyperlinkfunctionaliteit toegevoegd aan de functie Campagnes (MOBJEC). Vanuit alle overzichten waarin een campagne (mc10) is opgenomen, kun je voortaan via een hyperlink snel en...

Lees meer

Validatie op lengte BIC-code toegevoegd

In diverse programma’s is een validatie op de lengte van Bank Identifier Code (BIC) toegevoegd. Deze bestaat altijd uit 8 of 11 posities. Door de controle op het moment van invoer uit te voeren...

Lees meer

Beter overzicht gebruik systeemlocaties

In de functie Systeemlocaties (MSYSLO) is het veld Actief toegevoegd. Locaties die niet meer in gebruik zijn, kun je vanaf deze versie op ‘niet actief’ zetten. Op deze manier heb je een beter...

Lees meer

Nieuwe submodule ‘HR2day’ (HRM)

AllSolutions gebruikt de functie Modules (MMODUL) om modules te activeren en te deactiveren. Zelf kun je deze functie gebruiken om te zien welke (sub)modules in je omgeving zijn geactiveerd. De...

Lees meer

Grootte paginakoppen instellen

Vanuit de default inrichting van de omgeving in combinatie met het opgegeven lettertype worden de koppen op een pagina (MPAGIN) met een bepaalde grootte getoond. Vanaf deze versie kun je in de...

Lees meer

Opmaak van featurepagina’s uitgebreid

In de functie Pagina’s (MPAGIN) is het veld Witruimte onder menubalk toegevoegd. Dit veld is van toepassing op featurepagina’s waarbij je een afbeelding bovenaan de pagina opneemt. Met dit veld kun...

Lees meer

Verbeteringen in documentpreview

In deze versie zijn verbeteringen doorgevoerd in de werking van de documentpreview. Zo wordt voortaan de documentpreview sneller aangemaakt zodat dit minder capaciteit kost. Daarnaast is er een...

Lees meer

Nieuwe nummering releases

Vanaf deze versie worden de releases op een nieuwe manier genummerd: YY.0.MM. De eerste twee posities geven het jaartal aan; de laatste twee posities de maand waarin de release wordt uitgebracht. Zo...

Lees meer

Veld ‘Medewerkerscode’ vergroot

In de functie Medewerkers (MPERSO) is het veld Medewerkerscode vergroot van 7 naar 8 posities. En deze aanpassing is natuurlijk doorgevoerd in alle functies waar de medewerkerscode wordt gebruikt.

Lees meer

Nieuwe module: Bemand Verhuur

In 2021 wordt een module voor Bemand Verhuur aan AllSolutions toegevoegd. Deze biedt de mogelijkheid om machines samen met een bemanning/crew te verhuren. Te zijner tijd ontvang je meer informatie...

Lees meer

Btw-nummer toegevoegd bij relaties

Bij de Relaties: Organisaties (MRLORG/MRELAT) is het veld btw-nummer toegevoegd. Het nummer wordt vanuit daar automatisch gesynchroniseerd met de debiteur- en crediteurgegevens. Een verdere uitleg...

Lees meer

Verplichtingen kopiëren verbeterd

Met de actie Gehele verplichting kopiëren kun je snel en gemakkelijk een nieuwe verplichting (MVERPL) aanmaken op basis van een verplichting die eerder was ingevoerd. Hierbij wordt een nieuw...

Lees meer

Tool voor document preview geüpdatet

Bij het overzicht van een document wordt een document preview getoond. In deze versie is de tool die hiervoor wordt gebruikt, geüpdatet zodat deze voortaan van meer bestandstypen (waaronder...

Lees meer

Btw-nummer vastleggen bij crediteuren

Vanaf deze versie is het mogelijk een btw-nummer bij crediteuren (MKRDST) vast te leggen. Deze optie is toegevoegd: Voor het identificeren van de relatie. Buitenlandse leveranciers beschikken niet...

Lees meer

Logging REST API uitgebreid

Om specifieke acties van de REST API te kunnen loggen zijn in de functies Verlofaanvragen (MVRLAV), Aanmaken Declaratie (MDCFRM) en de urenregels bij de Weekstaten (MURREG) de velden REST...

Lees meer

Logging databasegebruik uitgebreid

Om de performance van je omgeving beter te kunnen monitoren, is de logging van de Performance Monitor (IPERFO) aangepast. De logging van de dagelijkse acties wordt voortaan standaard tot een maand...

Lees meer

Besturing: Logging opties uitgebreid

Om je omgeving gemakkelijker te kunnen monitoren, zijn in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) extra logging-opties toegevoegd: Met het activeren van het veld Gedetailleerde logging alerts worden...

Lees meer

Verbeteringen 2020 user interface

Op basis van feedback van klanten zijn in deze versie een aantal verbeteringen in de vormgeving van de 2020 user interface doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de uitlijning van bepaalde elementen en de...

Lees meer

Logging op REST API uitgebreid

Steeds meer klanten maken gebruik van de mogelijkheden van de REST API. Om de acties van de REST API (beter) te kunnen monitoren is de logging van het systeem hierop uitgebreid: In de Performance...

Lees meer

Performanceverbeteringen doorgevoerd

In de functie Sites (MSITES) zijn een aantal performanceverbeteringen doorgevoerd. Zo worden een aantal stamgegevens van de debiteuren (uit de tabel ‘db02’), zoals bijvoorbeeld het verzendadres,...

Lees meer

Verbeteringen 2020 user interface

Op basis van feedback van klanten zijn in deze versie de volgende verbeteringen in de 2020 user interface doorgevoerd: Rechtsboven is een button beschikbaar waarmee je rechterkant van je scherm kunt...

Lees meer

Hyperlinks toegevoegd voor ‘Sites’

Diverse entiteiten (relaties, projecten, etc.) worden in een overzicht van gegevens getoond als hyperlink. Hiermee kun je direct naar het overzicht van die entiteit navigeren. Vanaf deze versie is...

Lees meer
Skins per user interface instellen

Skins per user interface instellen

In de functie Skins (MSKINS) is het veld Versie toegevoegd. Met dit veld kun je aangeven voor welke user interface een skin van toepassing is. Voor de AllSolutions 'classic' versie, voor de...

Lees meer

Koppeling met Nmbrs® verbeterd

AllSolutions biedt de mogelijkheid om het systeem te koppelen aan het online HR- en salarissysteem Nmbrs®. Hierbij worden onder andere de personeelsgegevens vanuit AllSolutions naar Nmbrs®...

Lees meer

Planningsperiode wijzigen

Bij het Planbord (MPLNBD) en het Planbord Nieuwe stijl (MPLNBN) is de actie Begindag wijzigen aangepast naar Periode wijzigen. Op deze manier kun je voortaan niet alleen de startdatum van een...

Lees meer

Excel-output standaard in xlsx-formaat

Vanaf deze versie wordt de output van alle verwerkingen en van de schermexports naar Excel standaard uitgevoerd in xlsx-formaat. Het xls-formaat dateert nog uit 2003 en is inmiddels verouderd. In...

Lees meer
Rapportages uitvoeren in eigen kleuren

Rapportages uitvoeren in eigen kleuren

Vanaf deze versie heb je de optie om de snapshot te laten uitvoeren in een kleurstelling van je eigen keuze. Hierbij kun je gebruik maken van standaard kleurcodes (green, purple, yellow, etc.) of...

Lees meer

Financieel verslag genereren in valuta

De mogelijkheden om met de Financieel Verslaggenerator een financiële rapportage op te bouwen zijn uitgebreid. Vanaf deze versie kun je ook valuta gebruiken in je financiële rapportages, zodat de...

Lees meer

Grootboekbudgetten inlezen uitgebreid

Met de functie Inlezen Interface Budgetten (VINBIN) kun je (grootboek)budgetten en latest estimate-gegevens importeren. Vanaf deze versie is het mogelijk om ook budgetten in te lezen wanneer er al...

Lees meer

Contractrapportage verbeterd

De functie Contractrapportage (IWKRAP) geeft je inzicht in het tussentijdse resultaat op contracten (inclusief werkorders). Bij de diverse kolommen in deze functie wordt nu ook rekening gehouden met...

Lees meer

Online aanmelding leden verbeterd

In het Aanmeldingsformulier Leden (MNWLID) en de Online Aanmeldingen Lidmaatschappen (MONLED) zijn de velden Status, Lidmaatschapsgroep (in het onderdeel lidmaatschapsgegevens) en Elektronisch...

Lees meer

Bezoekersstatistiek pagina’s opschonen

Met de functie Pagina's (MPAGIN) kun je tekst- en featurepagina's aanmaken en beheren voor het opbouwen van je website, portal of intranet. In het systeem wordt bijgehouden hoe vaak pagina’s worden...

Lees meer

Alerts gemakkelijker beheren

In de functie Alerts (MALERT) zijn de shortcuts Medewerkers en Medewerkersprofielen toegevoegd. Met deze shortcuts kun je nu inzien bij welke medewerkers en medewerkersprofielen de alert actief is....

Lees meer

Nieuw! Online betalingen via Pay.nl

Het systeem biedt al langere tijd de mogelijkheid om elektronische facturen, webwinkel-bestellingen en cursussen online te betalen. De betalingen werden tot nu toe afgehandeld door ICEPAY, een...

Lees meer

Externe links opnemen in helpteksten

Met de actie Helpteksten in het onderdeel Applicatiebeheer (aan de rechterkant van het scherm) is het mogelijk helpteksten aan te passen en/of eigen helpteksten voor de eindgebruikers toe te voegen....

Lees meer

Extra performance rapportage toegevoegd

Om sneller en eenvoudiger performanceanalyses te kunnen uitvoeren zijn er in versie 12.0.08 voor een aantal aandachtsgebieden nieuwe standaardrapportages/snapshots toegevoegd. Met deze rapportages...

Lees meer

Werking metasearch verbeterd

Via de metasearch kun je door het gehele systeem zoeken naar onder andere Pagina's, Relaties, Projecten, Functies, (gepubliceerde) Documenten en Berichten. In deze versie is de werking van de...

Lees meer
Gegevens invoeren of bewerken verbeterd

Gegevens invoeren of bewerken verbeterd

Bij het invoeren of bewerken van gegevens kun je via de i-knop zoeken in een tabel naar een waarde voor een bepaald veld. Je kunt de waarde die je nodig hebt, ook direct in het veld intypen als je...

Lees meer
Nieuw! Werken met favorieten

Nieuw! Werken met favorieten

Vanaf deze versie kunnen gebruikers favoriete records vastleggen in de grotere browsers van AllSolutions. Handig voor gebruikers om specifieke gegevens gemakkelijk te kunnen volgen. Met de nieuwe...

Lees meer

Verbeterde werking blokkeren omgeving

Vanuit de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kun je een omgeving (tijdelijk) blokkeren. Gebruikers ontvangen een melding over de blokkade op het login-scherm en kunnen niet meer inloggen. Al ingelogde...

Lees meer

Nieuw! Handmatige factuur kopiëren

In de functie Handmatige Facturen (MHDFKT) is de actie Gehele factuur kopiëren toegevoegd. Met deze actie kun je de gehele factuur inclusief factuurregels gemakkelijk kopiëren. Hierbij heb je...

Lees meer

Vrije velden knoppen toevoegen

In de functie Informatie Planning Configuraties Materieelverhuur (ICNFMV) kun je voortaan gebruik maken van de vrije velden en hiermee eigen Knoppen (MVVBUT) aan de browser toevoegen. 

Lees meer

Status mailing-runs toegevoegd

Bij de Mailing-runs (MMAILP) is het veld Status toegevoegd. Dit veld geeft aan of er bij een mailing-run een verwerking loopt. Mailings die ‘in behandeling’ zijn, kunnen niet (opnieuw) worden...

Lees meer
Nieuwe zoekfunctie beschikbaar

Nieuwe zoekfunctie beschikbaar

Het systeem beschikt over een autosuggest-functie. Bij het invoeren van gegevens kun je eventueel een zoekterm rechtstreeks in een veld intypen. Het systeem geeft dan suggesties voor records...

Lees meer

Koppeling met Tripolis uitgebreid

AllSolutions biedt de mogelijkheid om mailinggegevens te koppelen aan het e-mail-marketingpakket Tripolis Dialogue. Hierdoor is het mogelijk om op basis van de opgeslagen CRM-gegevens in...

Lees meer

Verbeterde werking blokkering omgeving

Vanuit de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kun je een omgeving (tijdelijk) blokkeren. Gebruikers ontvangen een melding over de blokkade op het login-scherm en kunnen niet meer inloggen. Al ingelogde...

Lees meer

Teksten zonder vertaling verwijderen

AllSolutions wordt standaard uitgeleverd met Nederlands en Engels als systeemtaal. Via de functie Talen (MTALEN) kun je eventueel een vertaling aanpassen of een vertaling voor een andere taal...

Lees meer

Document e-mailen met afzender op maat

In browsers met documenten kun je via de actie Document mailen documenten doorsturen naar andere personen. In deze versie is de keuze in de afzender van het bericht uitgebreid. Hierbij kun je...

Lees meer

Logging Performance Historie uitgebreid

In de functie Performance Historie (IPERHS) wordt voortaan gelogd welke koppelingen en interfaces in de omgeving actief zijn en worden gebruikt. Hiertoe is aan deze functie het veld Interfaces-lijst...

Lees meer

Declaratiedatum aanpassen

Bij het invoeren van een declaratie (MDECLA/MDCFRM) vul je onder ander een datum in. Vanaf deze versie kun je het veld Declaratiedatum (dc04.dcl-dat) nog aanpassen als de declaratie de status...

Lees meer

Verhuisbericht personen aangepast

In verband met de optie om bij personen een uitgebreid adres te kunnen vastleggen, zijn ook in het Online Verhuisbericht (MMANAW) en de Verhuisberichten (MVERHB) de velden Afdeling en Subafdeling...

Lees meer

ISO-landcode default kunnen opslaan

In diverse functies in AllSolutions worden (op de achtergrond) de ISO-landcodes gebruikt. Als deze codes niet aanwezig zijn, kunnen foutmeldingen optreden. Daarom is in de functie Landen (MLNDST)...

Lees meer

Controle op netwerkzones uitgebreid

Als extra beveiliging van het systeem kun je Netwerkzones (MNTWZN) instellen. Dit zijn vertrouwde netwerklocaties op basis van een IP-adres. Per Gebruiker (MGEBRU) of Gebruikersprofiel (MGBPRF) kun...

Lees meer