Wijziging in afhandeling herwaardering vaste activa

Vaste activa kunnen in de loop van de tijd een andere waarde krijgen. Denk bijvoorbeeld aan vastgoed dat hoger of lager in waarde wordt getaxeerd. In deze versie is de manier waarop met de herwaardering wordt omgegaan, aangepast. Voortaan wordt hierbij rekening gehouden met de afschrijvingstermijnen die al verstreken zijn.

Bij de berekening van de herwaardering kun je nu aangeven vanaf welk boekjaar/-periode deze ingaat. Er vindt dan alleen een herberekening plaats van de resterende maanden vanaf het opgegeven boekjaar/-periode. Als je een boekjaar/-periode in het verleden opgeeft, kan dit natuurlijk alleen als deze nog niet afgesloten is. Of als via de Parameters Grootboek (MGBPAR) de optie om te Boeken in afgesloten periodes is toegestaan.

Verder zijn in het formulier van de Vast Actiefdelen (MVAKTI/MVADLN) de velden Afgeschreven t/m jaar en Afgeschreven t/m periode toegevoegd. Zo heb je daar gelijk inzicht in de status van de afschrijvingen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: AllSolutions zomerrelease - 22.0.07