Instelling voor ‘Importeren mailboxen’ toegevoegd

In AllSolutions kun je e-mails en/of inkoopfacturen laten importeren vanuit een bepaalde mailbox. Welke mailboxen je wilt laten uitlezen, stel je in in de functies Importlocaties E-mail Integratie (MILEML) en/of Importlocaties Documenten (MILSCN).

In deze versie is in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) het onderdeel en veld Importeren mailboxen toegevoegd. In dit veld wordt getoond op basis van welke tooling de e-mails worden geïmporteerd. (Deze instelling kan alleen door medewerkers van AllSolutions aangepast worden.)

Deze informatie behoort tot de volgende release: 21.0.02