Automatische reset veld ‘Stop de broker na elke actie’

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) is het veld Stop de broker na elke actie aanwezig. De broker is een centrale library die bij elke actie opnieuw in het geheugen wordt geladen. Door de broker in het geheugen te houden kan performance winst worden geboekt. Deze instelling moet daarom in uw productieomgeving in principe altijd ‘uit’ staan. Alleen als er vertalingen worden ingevoerd of gewijzigd via de functie Talen (MTALEN) en u de vertalingen direct wilt terugzien op het scherm, kunt u deze instelling tijdelijk activeren. In de praktijk wordt echter weleens vergeten om de instelling daarna weer uit te zetten. Omdat dit een negatief effect op de performance heeft, wordt dit veld vanaf deze versie tijdens de nachtelijke verwerking standaard gereset.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.06