Beheren featurepagina’s verplaatst naar Pagina’s (MPAGIN).

Vanaf deze versie zijn de browsers met tekstpagina’s en featurepagina’s samengevoegd. U kunt vanaf nu met de functie Pagina’s (MPAGIN) zowel de tekstpagina’s als de featurepagina’s beheren. De aparte functie Featurepagina’s (MFEATP) is hiermee komen te vervallen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.08