Inzicht in verloop van een verplichting uitgebreid

Via de shortcut Verloop kun je de statuswijzigingen van een verplichting (MVERPL) volgen. Voor een beter inzicht wordt hier voortaan ook het tijdstip van de statuswijziging gelogd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.01