Artikel als toebehoren bij een order kunnen selecteren (Bemand verhuur)

Bij bemand verhuur zijn er heel veel toebehoren die mee moeten met een klus. Bij materieelverhuur moeten de toebehoren (artikelen) eerst gekoppeld worden aan het verhuurartikel voor je ze kunt selecteren bij een order. We hebben het bij bemand verhuur mogelijk gemaakt dat ook artikelen die niet als toebehoren zijn gekoppeld, in een order als toebehoren te selecteren. Bij een artikel kun je aangeven of dit mogelijk moet zijn in het nieuwe veld Als toebehoren kunnen selecteren.

Deze informatie behoort tot de volgende release: AllSolutions zomerrelease - 21.0.07