Voorbereidingen updaten genereren documenten

In het kader van productontwikkeling wordt ook gewerkt aan een nieuwere manier van het genereren van documenten in AllSolutions. Ter voorbereiding hierop wordt in deze versie alvast nieuwe functionaliteit meegeleverd.

Hiervoor is in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) in het onderdeel Genereren (externe) documenten o.b.v. AUTO-sjablonen het veld Gewenste document generator toegevoegd. Bij de upgrade wordt de instelling van dit veld nog niet gewijzigd; Het genereren van de documenten blijft voorlopig nog via ‘Microsoft Word’ lopen. Op termijn gaat deze optie uitgefaseerd worden.

Door het toevoegen van het nieuwe veld kunnen we de nieuwe functionaliteit straks in de praktijk gemakkelijker gaan testen. Dit gebeurt geleidelijk aan en uiteraard altijd in overleg en in nauwe samenwerking met jullie als klant.

Tijdens het testtraject willen we straks natuurlijk kunnen controleren of de output via de nieuwe techniek hetzelfde is als de huidige output via Word. Daarom is in deze versie de functie Controleafdruk Formulieren (PFORMC) alvast hierop uitgebreid. Voor elke formuliercode wordt dan het meeste recente document opnieuw afgedrukt, zowel via Word als via de nieuwe ‘Aspose’ techniek.

Deze informatie behoort tot de volgende release: AllSolutions zomerrelease - 22.0.07