Instellingen en algemene tabellen hulpvragen en dossierbehandelingen

Bij de Parameters CRM (MMAPAR) zijn de velden ‘Automatische nummering hulpvragen’ en ‘Volgend hulpvraagnummer’ toegevoegd, waarmee kan worden ingesteld of de hulpvragen (submodule Dossiers) automatisch moeten worden genummerd.

Daarnaast zijn de volgende algemene tabellen toegevoegd:

  • Behandelstatussen (MBESTA)
  • Behandeltypes (MBEHTY)
  • Hulpvraagstatussen (MHVSTA)
  • Resultaten Behandelingen (MRESBE)

Deze gegevens kunnen worden vastgelegd bij de Hulpvragen (MHULPV) en Dossierbehandelingen (MDOBEH).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.02