Declaraties op volgorde fiatteren mogelijk

Bij de Parameters Declaraties (MDCPAR) kunt u vanaf deze versie instellen of u de declaraties op volgorde van de vastgelegde fiatteringsroute ter fiattering wilt aanbieden. Wanneer u van deze functionaliteit gebruik maakt, wordt een declaratie pas ter fiattering aan een persoon aangeboden, wanneer de (in de fiatteringsroute) voorgaande personen (met een lager volgnummer) de declaratie hebben gefiatteerd. De gewenste volgorde van fiattering kunt u in de functie Declaraties (MDECLA) en Controleren Declaraties (MCONDC) vastleggen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.22