Filter op ‘subafdeling’ toegevoegd

In de volgende browsers is een filter op ‘Subafdeling’ toegevoegd:

  • Fiatteren Kilometers/Bezoeken (MFIAKM)
  • Informatie Uren (IURREG)
  • Informatie Weekstaten met Omissie (IONVWS)
  • Urenrapportage per Maand (IURRAP)
  • Weekstaten (MURREG)

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.11