Verwijdercontrole geregistreerde inkoopfacturen aangescherpt

Vanuit de functie Geïmporteerde Inkoopfacturen (MSCINK) kun je een inkoopfactuur gelijk registreren. En heb je via de shortcuts ook direct toegang tot de bijbehorende gegevens zoals de inkoopfactuurverdeling en de eventueel van toepassing zijnde btw-verdeling.

In deze versie is de verwijdercontrole in de functies Geïmporteerde Inkoopfacturen (MSCINK) en Inkoopfacturen (MINFKT) aan elkaar gelijk gemaakt en verder aangescherpt. Is de inkoopfactuur vanuit een import geregistreerd en is er een geïmporteerd factuurdocument aanwezig? Dan mag deze voortaan niet meer verwijderd worden. In deze situatie kun je voortaan de actie Laten vervallen gebruiken, waarbij het systeem automatisch een tegenboeking zal verzorgen. Op deze manier is de aanwezigheid van een goed audittrail gewaarborgd.

Is er geen geïmporteerd document bij de inkoopfactuur aanwezig? Dan mag het record wel verwijderd worden (zolang de eerste boeking nog niet heeft plaatsgevonden). Voor deze situatie kun je zelf via de autorisatie inregelen of je de verwijderoptie voor je gebruikers wilt toestaan.

Deze informatie behoort tot de volgende release: AllSolutions zomerrelease - 22.0.07