Extra (filter)condities bij weergave aangepast

Met de actie Weergaven wijzigen in de browser kunt u zelf (extra) tabellen aan de query toe te voegen. De manier waarop de tabellen aan elkaar gekoppeld moeten worden, kunt u bij de weergave in het veld ‘Conditie’ aangeven. Vanaf deze versie moet deze conditie altijd met ‘first’, ‘last’ of ‘each’ beginnen.

Voorheen kon u in hetzelfde veld voor alle tabellen een harde (filter)conditie opnemen, waardoor in de weergave alleen bepaalde records zichtbaar waren. Om te zorgen voor een optimale performance is deze werking aangepast:

  • Wilt u een (harde) filterconditie opnemen voor de tabellen die standaard aanwezig zijn in de weergave, dan kunt u het veld ‘Extra conditie’ gebruiken. Hierbij kunt u ook aangeven op welke plek u de conditie in de query wilt opnemen.
  • Wilt u een (harde) filterconditie opnemen voor de extra gekoppelde tabellen, dan kunt u het veld ‘Conditie’ gebruiken.

(In een volgende release worden de namen van deze velden overigens nog aangepast om de werking hiervan duidelijker weer te geven.)

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.15