Geïmporteerde debiteuren aan bestaande relaties koppelen

Met de functie Importeren Debiteuren (VIMDEB) kunt u op basis van een ingevuld excelbestand nieuwe debiteuren aanmaken. In deze versie kunt u in het importbestand aangeven of u de nieuwe debiteur automatisch wilt koppelen aan een bestaande relatie. Hiervoor vult u in het importbestand de kolom ‘Relatienummer’ in. Hierbij kunt u ook aangeven of de naw-, contactgegevens, afdeling en accountmanager wilt laten overnemen van de relatie of dat u de gegevens uit het importbestand bij de debiteur wilt laten opslaan.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.10