Bijwerken alerts aangepast

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en e-mail) ter bewaking en ondersteuning van de workflow. Om de performance te optimaliseren is in deze versie een aanpassingen in de alerts doorgevoerd. Vanaf deze versie wordt de Alert monitor alleen ververst wanneer dit bij de betreffende gebruiker van toepassing is. De gebruiker kan eventueel zelf zijn alert monitor verversen door naar zijn startpagina te gaan, bijvoorbeeld door een klik op het logo linksboven in het scherm.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.06