Extra logging op koppeling met MS Exchange

In bepaalde gevallen kan het handig zijn om extra logging aan te zetten op de koppeling met MS Exchange in een klantomgeving. Hiervoor is in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) het veld Trigger logging Exchange koppeling tot toegevoegd. Deze logging kan alleen door gebruiker ‘allsol’ geactiveerd worden.

In de Parameters AllSolutions is overigens al een optie voor gedetailleerde logging op de exchange koppeling aanwezig. De nieuwe logging is een verdere uitbreiding op de al aanwezige gedetailleerde logging, waarbij specifiek de mutaties in de ‘ex01’ en ‘ex02’ tabellen kunnen worden gelogd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: AllSolutions winterrelease - 22.0.01