Bij Online Cursusaanmeldingen via REST API ‘sleutelgegevens bronsysteem’ meegeven

Bij de Online Cursusaanmeldingen zijn verder drie nieuwe velden toegevoegd:

  • Bronsysteem (pc20.bron-sys)
  • Sleutelveld persoon (pc20.sleutel-vld-pers)
  • Sleutelveld werkgever (pc20.sleutel-vld-wkrgvr)

Deze velden zijn alleen via REST API vast te leggen en zijn verder onzichtbaar voor ‘normale gebruikers’. In deze velden kun je registreren onder welk relatienummer of ID-nummer de relatie in het andere systeem geregistreerd is. Bijvoorbeeld in het systeem waarin de cursusaanmeldingen binnen komen en via de REST API naar AllSolutions worden overgezet. Bij een volgende cursusaanmelding kan de bijbehorende relatie – op basis van deze sleutelvelden – sneller worden gevonden. De aanmelding kan dan gelijk aan de juiste relatie(s) worden gekoppeld en automatisch worden verwerkt, wat ook weer tijdwinst oplevert.

Als de relatie nog niet op basis van de doorgegeven sleutelvelden kan worden gematcht, koppel je deze handmatig aan een bestaande relatie of wordt er een nieuwe relatie aangemaakt. Bij het verwerken van de cursusaanmelding worden de brongegevens dan gelijk bij de relatie vastgelegd. De informatie is daar wel zichtbaar voor gebruikers, via de nieuwe shortcut Sleutelvelden bronsysteem. (Zie ook de informatie bij CRM – Relaties in deze release notes.) En wanneer er een volgende cursusaanmelding voor die relatie binnenkomt, kan deze dus automatisch worden gematcht en verwerkt.

Deze informatie behoort tot de volgende release: AllSolutions najaarsrelease - 21.0.10