Extra systeemvariabelen toegevoegd

Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en vrije velden), kunt u vanaf deze versie twee extra systeemvariabelen inzetten:

  • <licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)
  • <profielcode> (gebruikersprofiel waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

De systeemvariabelen kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij het conditioneel tonen van vrije velden (vrij veld X mag alleen worden getoond bij gebruikers die behoren tot licentiecategorie A of gebruikersprofiel B).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.21