Afwijkende boekdatum bij gereed melden assemblageorders mogelijk

Bij het gereed melden van assemblageorders is het veld ‘Datum gereedmelding’ toegevoegd. Met deze veld kunt u aangeven op welke datum u de afboeking van de voorraad en de bijbehorende financiële afboeking wilt laten plaatsvinden. Dit veld wordt default gevuld met de systeemdatum (= standaard werkwijze).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.03