Nieuw! Offerte en opdrachtbevestiging elektronisch versturen (met bijlagen)

Vanaf deze versie is het mogelijk om offertes en opdrachtbevestigingen (module CRM) per e-mail naar de relatie te kunnen versturen, inclusief eventuele bijlagen en/of specificaties. Hiertoe is in de Offertes (MOFFER) het onderdeel Elektronisch verzenden toegevoegd, waarin u dit (per offerte) kunt activeren. Ook kunt u hier het e-mailadres opgeven waarnaar de offerte en opdrachtbevestiging wordt verstuurd. 

Wanneer u bijlagen met de offertes en/of opdrachtbevestigingen wilt meesturen, maakt u in de functie Mappen (MBDMAP) de map(pen) en/of submap(pen) aan waarin u de bijlagen wilt opslaan/klaar zetten. Deze map(pen) koppelt u vervolgens aan de entiteiten Offerte, Relatie en Debiteur en eventueel de entiteit waarvoor de offerte geldt. Dit geeft u de mogelijkheid om de bijlage(n) bij de offerte ook op deze locaties in te zien. Verder geeft u via de shortcut Autorisatie aan welke gebruikers(groepen) toegang mogen hebben tot de map(pen).

In de functie Formulieren (MFORMC) geeft u bij de formuliercodes Offerte marketing (moff) en/of Opdrachtbevestiging marketing (mobv) in het onderdeel Bijlage(n) bij elektronisch versturen aan in welke map en/of submap de bijlagen worden klaargezet. Bij de offerte kunt u vervolgens de gewenste bijlagen uploaden en archiveren.

In het selectiescherm van de functies Afdrukken Offertes (VOFFER) en Afdrukken Opdrachtbevestigingen (VOPDBV) is het veld E-mail versturen naar relatie toegevoegd. Met dit veld geeft u aan of u de geselecteerde offertes daadwerkelijk per e-mail wilt laten versturen. Dit geeft u de mogelijkheid om hier flexibel mee om te gaan.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.08