Transactieregel aan zowel debiteuren- als crediteurenfactuur koppelen

Het is wenselijk gebleken om een transactieregel te kunnen koppelen aan zowel een debiteurenfactuur als een crediteurenfactuur. De functionaliteit met betrekking tot de Elektronische bankafschriften (MAFTRN) is hiervoor geschikt gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om een betaling van een debiteur die tevens crediteur is, waarbij een debiteurenfactuur wordt verrekend met een crediteurenfactuur, te registreren.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.02