Kopvelden met debiteurgegevens in Incassomachtigingsformulier toegevoegd

In het AUTO-sjabloon voor de Formulieren Incassomachtigingen (PMAICH) kunt u vanaf deze versie de volgende kopvelden met debiteurgegevens gebruiken:

 • <AISdebiteurnummer>
 • <AISnaam>
 • <AISafdeling>
 • <AISsubafdeling>
 • <AIStav>
 • <AIScontactpersoon>
 • <AISaanhef>
 • <AISstraat>
 • <AISnummer>
 • <AISappendix>
 • <AISprovincie>
 • <AISpostcode>
 • <AISplaats>
 • <AISland>
 • <AISkix>
 • <AISiban>
 • <AISbic>

Verder kunt u in blok 40 nu ook de velden <debafdeling> en <debsubafdeling> opnemen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.24