SEPA Direct Debit: Automatisch aangemaakte incassomachtigingen direct activeren

AllSolutions biedt de mogelijkheid om automatisch incassomachtigingen voor debiteuren aan te maken. Dit kunt u instellen bij de Paramaters Debiteuren (MDBPAR). In deze versie kunt u hier ook aangeven of u de automatisch aangemaakte incassomachtiging automatisch wilt laten activeren. AllSolutions vult in de incassomachtiging dan het veld ‘datum effectief‘ automatisch met de systeemdatum waarop deze is aangemaakt.

Dit levert vooral grotere (leden)organisaties tijdwinst op doordat zij de incassomachtigingen bij nieuw aangemelde leden niet meer handmatig hoeven te activeren.

Belangrijk: De Europese wetgeving vereist dat u altijd een door de debiteur getekend machtigingsformulier kunt overleggen!

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.12