Veld ‘Reden vrijstelling btw’ toegevoegd bij btw-codes met afwijkende regeling (eVerbinding)

Bij de Btw-codes (MBTWKD) is het veld Reden vrijstelling btw toegevoegd. Wanneer je gebruik maakt van elektronische facturatie via eVerbinding, komt dit veld naar voren. Binnen het Simpler Invoicing 2.0 protocol wordt namelijk strenger gecontroleerd op de aanwezigheid van btw. Dit veld is dus alleen van toepassing voor btw-codes met een afwijkende regeling.

Is er bij de btw-code in het veld Aanvullende omschrijving een tekst ingevuld? Bij de upgrade wordt deze tekst dan automatisch gekopieerd naar het nieuwe veld Reden vrijstelling btw, mits de huidige tekst een van de volgende woorden bevat: ‘btw’, ‘vrijstelling’ en ‘vrijgesteld’. We raden aan om dit na de upgrade even te controleren en – waar nodig – zelf een tekst toe te voegen. (Is het veld leeg, dan gebruikt AllSolutions automatisch de standaard systeemtekst voor btw verlegd.)

Deze informatie behoort tot de volgende release: 20.0.03