Tariefafspraken (bij één projectniveau) mogelijk

Bij de Parameters Projecten (MPRPAR) stelt u in of u in de calculatie en/of realisatie van projecten met Tariefafspraken (MTEMPL) wilt werken. Met tariefafspraken kunt u de functies van medewerkers ‘vertalen’ naar functies die commercieel gezien meer aanspreken of vastleggen in één of meer prijstabellen.

Wanneer wordt gewerkt met één projectniveau (dus zonder subprojecten en projectfasen), was het nog niet mogelijk om met tariefafspraken te werken. In deze versie is dit mogelijk gemaakt. Hiervoor zijn in de browser met Projecten (MPROJE) de volgende shortcuts toegevoegd: Tariefafspraak, Tariefafspraak afwijkend, Prijslijst en Functies.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.16