Controle op mandaten van medewerkers in autorisatieroute uitgebreid

Bij het overnemen van een autorisatieroute bij een inkoopfactuur wordt voortaan ook automatisch rekening gehouden met eventuele mandaten van de medewerkers in de autorisatieroute. Daarbij wordt nu ook gecontroleerd of alle medewerkers in de autorisatieroute voldoende mandaat hebben. Heeft een medewerker onvoldoende mandaat, dan wordt op basis van het factuurbedrag gekeken welke Fiatteurs bij overschrijding c.q. welke Autorisatieroute bij overschrijding moet worden toegevoegd.

In de Parameters Crediteuren (MKRPAR) kunt u instellen of u met mandaten per medewerker wilt werken. Wilt u de controle op mandaten in gebruik nemen? Dan raden wij u aan om eerst alle mandaten in te voeren in de functie Mandaat Per Medewerker (MMANDA) voordat u de controle in de Parameters Crediteuren (MKRPAR) aanzet. Dit om bij het boeken van inkoopfacturen meldingen over het ontbreken van mandaten bij medewerkers te voorkomen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.01