Organisatie-identificatienummer (OIN) vastleggen bij elektronische facturering

Wanneer je een debiteur (MDEBST) elektronisch factureert, kun je aangeven of je naast de elektronische factuur in Pdf-formaat ook nog automatisch een UBL-bestand wilt meesturen. (Een UBL-bestand is een bestand in XML-formaat dat de metadata van een factuur bevat. Het UBL-bestand wordt gebruikt voor het uitwisselen van factuurgegevens tussen verschillende softwarepakketten.)

Vanaf deze versie kun je in het onderdeel Elektronische facturering eventueel ook het Organisatie-identificatienummer (OIN) van de debiteur vastleggen. Dit is een uniek identificerend nummer dat veel gebruikt wordt door organisaties met een publieke taak, zoals overheidsorganisaties.  Het OIN-nummer wordt dan in de UBL opgenomen als identificatie van de debiteur, waarmee de elektronische facturering naar overheidsorganisaties soepeler zal verlopen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 20.0.04