Extra velden beschikbaar in picklijst-sjabloon

Met de functie Genereren/Afdrukken Picklijsten (VPAKLS) kun je picklijsten afdrukken. In het AUTO-sjabloon dat hierbij wordt gebruikt, zijn voortaan de (kop)velden ‘LBLtbvmagazijnprojectwerkorder’ en ‘tbvmagazijnprojectwerkorder’ beschikbaar. Deze velden worden overigens alleen gevuld in geval van afgifteorders.

Je kunt de nieuwe velden zelf naar keuze aan het AUTO-sjabloon toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.06