Veld IBAN toegevoegd (t.b.v. SEPA)

In verband met SEPA is in de functie Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) het veld ‘IBAN’ toegevoegd. Mede op basis van dit gegeven zal het systeem bij de registratie van de inkoopfactuur automatisch de crediteur kunnen bepalen.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de Document Processing software van MagSoft, is het mogelijk om de metadata van de gescande inkoopfactuur met de functie Importeren Gescande Inkoopfacturen (VIMINK) in te lezen. Deze functionaliteit is aangepast, zodat ook het veld ‘IBAN’ automatisch vanuit de metadata wordt ingelezen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.02