Nieuw: Wijzigen accountmanager bij relaties doorvoeren in subadministraties

Met de nieuwe functie Verwerken Wijziging Accountmanager (VWYACC) kunt u in één keer de relaties van een bepaalde accountmanager overzetten naar een andere accountmanager. Hierbij geeft u aan of u ook de gerelateerde gegevens in de subadministraties wilt laten bijwerken. Dit wordt overigens alleen gedaan wanneer de accountmanager/commercieel medewerker op die plaats nog gelijk is aan de accountmanager van de relatie. Verder is het mogelijk om eerst een controlelijst te genereren, voordat u de wijziging definitief doorvoert.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.18