Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen

Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf, of de collega’s in het team waarmee u samenwerkt. Binnen een kring kunt u berichten, documenten en pagina’s delen. Gebruikers kunnen deze informatie alleen zien, wanneer zij via de kring hiervoor geautoriseerd zijn.

In deze versie hebben wij voor u de mogelijkheden om in Kringen (MKRING) te kunnen samenwerken uitgebreid. U kunt documenten die bij een bepaalde entiteit zijn gearchiveerd (bijvoorbeeld bij een relatie of een project) voortaan ook koppelen aan één of meerdere kringen. Op deze manier kunt u documenten op een snelle en gemakkelijke manier met elkaar delen.

Hoe werkt het?

Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet u wel via uw rol binnen de kring zijn geautoriseerd om entiteiten te mogen koppelen aan de kring:

In dat geval verschijnt automatisch in diverse documentenbrowsers de shortcut Kringen. Met deze shortcut kunt u het document aan één of meerdere kringen koppelen. Let op! De koppeling van een document met een kring brengt u dus via het document tot stand. Dit doet u dus niet vanuit de kring zelf. In verband hiermee is ook de autorisatie binnen de kring op de gekoppelde pagina’s en documenten verbeterd.

Nog even goed om te weten:

  • Documenten die u binnen de kring aanmaakt en deelt, zijn alléén in de kring zichtbaar voor de deelnemers aan die kring.
  • Documenten die u vanuit een entiteit (project, relatie, etc.) aan een kring koppelt, worden niet alleen binnen de kring getoond, maar blijven ook bij de bijbehorende entiteit voor gebruikers zichtbaar.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.24