Nieuwe alert ‘Te fiatteren aanvragen aan-/verkoop verlof’ (ap090) beschikbaar

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en de mail). Dit ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

In deze versie is de alert ‘Te fiatteren aanvragen aan-/verkoop verlof’ (ap090) toegevoegd. Bij de alert stelt u per medewerker in welke aanvragen worden getoond. Vanuit de Alerts Monitor kan de medewerker rechtstreeks de bijbehorende functie Fiatteren Aanvragen Aan-/Verkoop Verlof (MFIAAN) starten.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.13