Updaten AllSolutions applicatie

De wereld om ons heen verandert en dit brengt ook wijzigingen in de wetgeving met zich mee. Zo is het per 1 januari 2016 niet meer mogelijk om rechtstreeks bedragen te storten op de zogenoemde WKA-depots bij de Belastingdienst (ook wel g-rekening genoemd). En sinds 1 mei 2016 is de VAR-regeling afgeschaft. Verder wordt met de komst van SEPA niet meer gewerkt met bank- en gironummers maar met IBAN en vindt per 20 november 2016 een vereenvoudiging in het incassoverkeer plaats. In de komende releases worden daarom een aantal onderdelen in het systeem geüpdatet. Via de release notes wordt u over de aanpassingen geïnformeerd.

Belangrijk: In AllSolutions is het mogelijk velden flexibel voor andere doeleinden in te richten. Mocht dit in uw omgeving het geval zijn met velden die gerelateerd zijn aan bovenstaande onderwerpen, loopt u deze dan tijdens de acceptatiecheck goed na. Dit om te voorkomen dat bij de upgrade onverhoopt informatie uit deze velden verloren gaat.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.06