Updaten module Financieel

Zoals eerder aangekondigd, worden ook in deze release een aantal functies in de financiële module geüpdatet. Belangrijk: Wilt u tijdens de acceptatiecheck de wijzigingen goed controleren, vooral voor wat betreft eventuele raakvlakken met maatwerk? Daarnaast is het in AllSolutions mogelijk velden flexibel voor andere doeleinden in te richten. Is dit in uw omgeving het geval, dan raden wij u eveneens aan deze velden tijdens de acceptatiecheck goed na te lopen. Dit om te voorkomen dat bij de upgrade onverhoopt informatie verloren gaat.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.07