Uitbreiding sjabloon voor importeren grootboekrekeningen

Met de functie Importeren Grootboekrekeningen (VIMGRB) kun je op basis van een ingevuld Excel-bestand nieuwe grootboekrekeningen aanmaken. In deze versie kun je bij het importeren direct aangeven of de grootboekrekening actief moet zijn. Hiertoe is het veld gb01.actief aan het importsjabloon toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.01