Integriteitcontrole SEPA-bestanden

In de functie Banken (Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST) is onder de groep ‘Automatische incasso – SEPA’ het veld ‘Methode hashberekening incasso-opdrachten’ toegevoegd. Hiermee kunt u instellen welke methode uw bank hanteert voor het berekenen van de hashwaarde (MD5 of SHA-1). De berekende hashwaarde wordt vanaf dat moment bij de incasseerbaarstellingen (MBBSAI) in AllSolutions opgeslagen, zodra u het incassobestand hebt gegenereerd. Bij de upgrade worden de velden Methode hashberekening incasso-opdracht en Berekende hashwaarde automatisch toegevoegd aan het overzicht van de incasseerbaarstelling. U kunt deze naar keuze zelf aan de weergave(n) toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.10