Meer flexibiliteit met elektronische facturering per subadministratie

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kunt u het elektronisch factureren activeren. In dit geval kunt u per debiteur aangeven of u deze elektronisch wilt factureren en naar welk e-mailadres de factuur wordt verstuurd.

Vanaf deze versie kunt u ook per subadministratie nog aangeven of u elektronisch wilt factureren, zodat u flexibeler hiermee kunt omgaan. In het selectiescherm van de functies waarmee u (definitieve) facturen kunt afdrukken, is het veld E-mail sturen naar debiteur toegevoegd. Met dit veld geeft u per factuurrun aan of u de facturen per e-mail wilt laten versturen. Dit geeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld de ledenfacturen elektronisch te versturen en bijvoorbeeld de handmatige facturen per post.

Bij de upgrade raden wij u aan om de functies voor het definitief afdrukken van de facturen even na te lopen om te controleren of de juiste instelling aanwezig is.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.18