Extra kolommen in informatiebrowser met urenregels toegevoegd

In de functie Informatie Uren (IURREG) zijn de kolommen ‘Naam afdeling’, ‘Naam thuisafdeling’ en ‘Aantal uren declarabel’ toegevoegd. Deze kolommen worden initieel niet getoond. U kunt deze naar keuze zelf aan de weergave(s) toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.05