Intellen verplichtingsbedrag in de projectbrowsers gewijzigd

In de weergave van de Projecten (MPROJE), Subprojecten (MPRSUB) en Projectfasen (MPRFAS) kunt u de velden Totaalbedrag verplichting (pr0x.vpl-tot) en Openstaand saldo verplichting (pr0x.vpl-saldo) opnemen. In deze versie is de intelling van deze velden gewijzigd. Voortaan wordt het bedrag van een verplichting hierin opgenomen vanaf de status Gefiatteerd. De nog niet gefiatteerde verplichtingen en de eventueel afgekeurde verplichtingen worden dus niet meer in deze tellingen opgenomen. Op deze manier heeft u binnen het project een duidelijker beeld van de projectvoortgang.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.09