Systeemvariabelen gebruiken in externe links

In AllSolutions kun je op verschillende plekken externe links opnemen, bijvoorbeeld achter een afbeelding. Vanaf deze versie kun je ook informatie uit je omgeving in deze link laten meenemen. Dit doe je met behulp van de systeemvariabelen. Op deze manier kun je bijvoorbeeld een externe gebruiker in je omgeving laten doorlinken naar een ander systeem, waarbij deze daar gelijk met de juiste (filter)instellingen binnenkomt.

De gewenste systeemvariabele kun je achter de link plaatsen, bijvoorbeeld:

<a href="https://URL/ref=https://URL/ref=<gebruiker>

Op de plaats van <gebruiker> wordt dan de gebruikerscode meegegeven.

Om de juiste link te kunnen meekrijgen, moet de gebruiker dus wel ingelogd zijn in je portal of interne omgeving. En daarnaast moet de waarde van de systeemvariabele in AllSolutions gelijk zijn aan de waarde op de website waar je naartoe linkt. Als je bijvoorbeeld de aansluiting maakt op <gebruiker>, dan moet de gebruikerscode in AllSolutions dus gelijk zijn aan de gebruikerscode in de externe omgeving waar je naartoe doorlinkt. Op deze manier kan de juiste identificatie plaatsvinden.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 21.0.02