Product bij offerte toegevoegd

In de functie Offertes (MOFFER) kunt u op subprojectniveau een ‘Product’ vastleggen. Een product is een classificatie van (mogelijke) opdrachten, waarmee u strategische informatie kunt verkrijgen. Het product dat in de offerte is vastgelegd, wordt bij het tot opdracht verklaren automatisch in het (nieuwe) subproject overgenomen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.04