Werken met prijsgroepen uitgebreid naar activiteiten en kostencomponenten (Werkorders)

Bij de artikelen is het al langer mogelijk om prijs- en kortingsafspraken vast te leggen. In deze versie is deze werking uitgebreid naar de activiteiten (MAKTIV) en de kostencomponenten (MKSTKO) (bij gebruik van de modules Logistiek en Service en Onderhoud). Prijsgroepen worden gebruikt in diverse functies om de verkoopprijs vast te leggen en/of te bepalen.. Tevens kunt u met behulp van prijsgroepen snel en gemakkelijk prijswijzigingen doorvoeren voor meerdere activiteiten en kostencomponenten tegelijk.

In verband met deze aanpassing zijn in de browsers behorend bij van de Werkorders (MWORDE) een aantal velden toegevoegd of aangepast:

  • In de browsers met de urenregels, kostenregels en artikelregels is een kolom Prijsherkomst toegevoegd. (Deze wordt initieel niet getoond.)
  • In het invulscherm voor het aanmaken van een urenregel zijn de velden Verkooptarief, Verkoopbedrag en Kortingspercentage toegevoegd, inclusief een default-knop om het bedrag automatisch te laten berekenen. 
  • In het invulscherm voor het aanmaken van een kostenregel is het veld Kortingspercentage toegevoegd. 
  • In de browsers en het invulscherm van de calculatieregels zijn de kolommen/velden Brutoprijs en Kortingspercentage toegevoegd.
  • In de browser met de verantwoording zijn de kolommen Verkooptarief, Kortingspercentage en Prijsherkomst toegevoegd.
  • Bij het kopiëren van de standaardcalculatie zijn de velden Tarief overnemen van en Peiljaar/-week uit het scherm verwijderd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.08