Automatische datavalidatie en –verrijking via Webservices.nl

AllSolutions heeft ruim een jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Webservices.nl, leverancier van online diensten voor datavalidatie en -verrijking. Door deze samenwerkingsovereenkomst is AllSolutions ook beschikbaar met de diensten van Webservices.nl, zoals het eenvoudig valideren van gegevens uit het KvK Handelsregister en NAW-gegevens. Gebruikers van AllSolutions beschikken hierdoor altijd over betrouwbare gegevens waardoor effectiever kan worden gewerkt.

Het is al langer mogelijk om nieuwe organisaties aan te maken via het KvK Handelsregister. Hiervoor kan in de functie Relaties: organisaties (MRLORG) en Relaties (MRELAT) worden gekozen voor de aanmaakoptie ‘Nieuwe organisatie via KvK Handelsregister’. Een organisatie kan dan op basis van het KvK-nummer, NAW-gegevens, telefoonnummer, homepage en/of e-mailadres worden opgezocht in het KvK Handelsregister.

Wanneer uit de lijst met zoekresultaten een organisatie wordt geselecteerd, zullen de volgende gegevens automatisch worden overgenomen: ‘KvK-nummer’, ‘Vestigingsnummer’, ‘Zoeknaam’, ‘Naam’, bezoekadres, correspondentieadres, ‘Telefoonnummer’, ‘Primaire SBI’, ‘Secundaire SBI A’, ‘Secundaire SBI B’, ‘Aantal medewerkers’, ‘Non-mailing indicator’, ‘Faillissement’ (ja/nee) en ‘Surseance van betaling’ (ja/nee). Met de functies SBI-codes (MSBICD) en SBI-segmenten (MSBISG) is het mogelijk de betreffende algemene tabellen te onderhouden.

Met de verwerkingsfunctie Bijwerken Gegevens o.b.v. KvK Handelsregister (VUPDHR) kunnen de relatiegegevens automatisch worden geactualiseerd. Let wel: alleen de organisaties die via het KvK Handelsregister zijn aangemaakt, zullen worden bijgewerkt. In het selectiescherm kan worden aangegeven welke gegevens moeten worden geactualiseerd.

In de functies Relaties: organisaties (MRLORG) en Relaties (MRELAT) is een shortcut Mutaties KvK Handelsregister beschikbaar, waarmee per relatie kan worden geraadpleegd welke wijzigingen automatisch zijn doorgevoerd.

Nota bene: Aan deze nieuwe functionaliteit zijn extra kosten verbonden. AllSolutions kan deze functionaliteit op verzoek activeren.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.03