Bedrag 5B (Voorbelasting) wijzigen in btw-aangifte

Met de functie Elektronische Aangifte Belastingdienst (MELAAN) kunt u de btw-aangifte en de opgaaf ICP digitaal naar de Belastingdienst sturen (via Digipoort). In deze versie kunt u het bedrag bij btw afdrukcode ‘5B’ (Voorbelasting) handmatig wijzigen, zodat het niet nodig is om hiervoor een suppletie aangifte in te dienen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.18