Automatisch administratief gereedmelden werkorders

Bij de Parameters Service & Onderhoud (MSOPAR) is het veld ‘Werkorders bij verwerking uren/kosten automatisch administratief gereedmelden’ toegevoegd. Hiermee stelt u in of de werkorders die bij de Verwerking Uren/Kostenverantwoording (VVSERV) technisch gereedgemeld zijn, automatisch administratief gereedgemeld moeten worden wanneer alle geregistreerde uren/kosten zijn verwerkt. Nota bene: De vaste prijs-werkorders die al administratief gereedgemeld zijn, worden bij de verwerking altijd afgesloten en krijgen de status ‘Wacht op nacalculatie’.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.05