Vanuit relaties/contactpersonen gemakkelijk service-contactpersoon aanmaken

Wanneer in AllSolutions de module Configuraties is geactiveerd, kunt u voor een debiteur Service-contactpersonen (MKONTP) vastleggen. Dit is de persoon die het aanspreekpunt is voor een bepaalde configuratie. Deze persoon is meestal ook de beheerder van de site (het adres) waar de configuratie zich bevindt. 

Vanaf deze versie is in het formulier van de Contactpersoon in het onderdeel Identificatie het veld Service-contactpersoon toegevoegd. Met het activeren van dit veld kunt voortaan snel en gemakkelijk een contactpersoon direct als service-contactpersoon aanmaken. Voorheen was hiervoor een extra handeling nodig via de shortcut Service-contactpersoon. In de nieuwe situatie worden bij het aanmaken dezelfde gegevens overgenomen naar de service-contactpersoon als voorheen. De velden gebouw, etage en kamer worden hierbij overigens niet automatisch gevuld. Deze kunt u alsnog handmatig toevoegen via de functie Service-contactpersonen (MKONTP).

Het eventueel deactiveren van een service-contactpersoon is niet gewijzigd. Dit voert u net als voorheen uit via de browser voor de Service-contactpersonen

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.09