‘Subafdeling’ toegevoegd

In de functie Medewerkers (MPERSO) kunt u met de shortcut Thuisafdelingen vastleggen tot welke afdeling de medewerker behoort. Deze afdeling is tevens een kostenplaats in de grootboekadministratie. In de praktijk is het wenselijk om bij de thuisafdeling van de medewerker een interne afdeling/team vast te kunnen leggen. Hiervoor is het veld ‘Subafdeling’ in het betreffende formulier toegevoegd. Met de functie Subafdelingen (MSUBAF) kunt u de bijbehorende algemene tabel in het systeem onderhouden.

In de volgende functies is een filter op ‘Subafdeling’ toegevoegd:

 • Informatie Budgetten Medewerkers (per activiteit) (IBGTAC)
 • Informatie Budgetten Medewerkers (per activiteitstype) (IBGTMW)
 • Informatie Budgetten Medewerkers (periodeverdeling) (IBGTPR)
 • Informatie Competenties Medewerkers (ICMPMW)
 • Informatie Formatieoverzicht (IFMOVZ) – incl. detailleringsniveau
 • Informatie Jubilea Medewerkers (IMWJUB)
 • Informatie Opleidingen Medewerkers (IOPLMW)
 • Informatie Salarissen Medewerkers (ISALMW)
 • Medewerkers (MPERSO)
 • Verlofbudgetten (MBGTVA)

Bij de volgende functies is een selectiemogelijkheid op ‘Subafdeling’ toegevoegd:

 • Afdrukken Etiketten Medewerkers (PAPETI)
 • Afdrukken Personeelskaart (PPERSO)

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.09