Verkoopprijs-/kortingbepaling op basis van prijstabellen

Bij de Parameters Verkopen (MVKPAR) kunt u instellen op welke manier u de verkoopprijs- en korting wilt laten bepalen. U kunt hierbij kiezen om de prijs en korting te bepalen op basis van ‘prioriteit’ of ‘laagste waarde’. Bij de optie ‘laatste waarde’ doorloopt het systeem alle opties in willekeurige volgorde en gebruikt vervolgens de optie die de gunstigste prijs oplevert. Bij de optie ‘prioriteit’ doorloopt het systeem de opties in de volgorde die u in de parameters heeft ingesteld en gebruikt de eerste optie die voldoet. In deze versie kunt u instellen op welke plek in de volgorde de optie ‘Prijstabellen’ moet komen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.10