Actueel verlofsaldo toegevoegd bij aanvragen aan-/verkoop verlof

Het systeem biedt u de mogelijkheid om medewerkers zelf aanvragen voor de aan- en verkoop van verlof te laten registreren. Deze aanvragen kunnen vervolgens door een andere medewerker worden beoordeeld. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het verlofbudget en de normjaartaak van de medewerker automatisch bijgewerkt. De aanvragen voor aan-/verkoop van verlof zijn via de volgende functies beschikbaar: Aanvragen Aan-/verkoop Verlof (MAANVL), Medewerkers (MPERSO) en Eigen Medewerkergegevens (MPREIG).

In deze versie is het actuele verlofsaldo aan het formulier van de aanvraag voor aan-/verkoop van het verlof toegevoegd. Hiermee heeft de medewerker bij zijn aanvraag direct inzicht in zijn actuele verlofsaldo is (zowel wettelijk als bovenwettelijk).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.16