Meer inzicht in betalingen die via het elektronisch bankafschrift ‘onderweg’ zijn.

In diverse functies is een extra kolom toegevoegd, waaraan je kunt zien kan dat er een betaling/ontvangst voor de factuur in een elektronisch bankafschrift onderweg is. Op deze manier heb je meer inzicht in de ontvangen betalingen en kun je een dubbele betaling eventueel voorkomen. De kolom ‘Nog niet verwerkte betalingen’ bevat het totaalsaldo van de betalingen in alle nog niet verwerkte elektronische bankafschriften.

De nieuwe kolom is beschikbaar in de volgende functies:

  • Openstaande Posten (Debiteuren) (MWZOPD)
  • Informatie Openstaande Posten Debiteuren (IOPSTD)
  • Openstaande Posten (Crediteuren) (MWZOPK)
  • Informatie Openstaande Posten (Crediteuren) (IOPSTC)
  • Aanmaken Betaaladvies (Euro-Betalingen binnen SEPA-Zone) (MSELAB)
  • Betaalbaarstellen Betaaladvies (Euro-Betalingen binnen SEPA-Zone) (MBSTAB)

Goed om te weten: De kolom ‘Nog niet verwerkte betalingen’ wordt niet standaard in de weergaven opgenomen. Na de upgrade kun je deze zelf op de gewenste locaties toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.12